vrijdag, 22 maart 2019 17:42

Ruim 20.000 nieuwe bomen voor het Waalse Bos

foto Staatsbosbeheer foto Staatsbosbeheer

Acht hectare bos wordt opnieuw aangeplant in het Waalse Bos bij Tull en het Waal in gemeente Houten. Hierin werken Staatsbosbeheer en Trees for All samen om het Waalse Bos te herstellen nadat de essentaksterfte in dit gebied vorig jaar heeft toegeslagen.

Alle zieke en gekapte essen worden vervangen door nieuwe aanplant van ruim 20.000 nieuwe bomen, met een grote variatie in soorten. De eerste fase in Elpad is 22 maart afgerond. Medewerkers van sponsor ASN en Staatsbosbeheer leggen de laatste hand door het planten van ruim 1.000 bomen. Hiermee is een stevige stap gezet om het Waalse Bos gevarieerd en aantrekkelijk te maken voor mens en dier.

Essentaksterfte
De essentaksterfte heeft op grote schaal in Nederland toegeslagen. In het Waalse Bos hebben veel essen het niet overleefd en zijn gekapt om de veiligheid van recreanten te borgen. Dat tij wordt gekeerd met de aanplant van liefst 24 boom- en struiksoorten die hier goed kunnen gedijen. En, voedsel en bescherming bieden voor veel dieren in het bos. De aanplant van de bomen wordt gefaseerd aangepakt. In Elpad zijn al 8.500 bomen geplant. Vandaag worden daar nog ruim 1.000 stuks aan toegevoegd. De soorten variëren van eiken, lindes en populieren tot struiksoorten als meidoorn en hazelaar. Naar verwachting gaan er in het zuidelijk deel van het Waalse Bos dit najaar en het voorjaar van 2020, de resterende bomen de grond in.

Samenwerking
Staatsbosbeheer werkt samen met Trees for All en de Boomfeestdag via het Nationaal Bossenfonds aan meer bos in Nederland. Gezien de impact van de essentaksterfte wordt nu ook gewerkt aan herbebossing. Trees for All heeft de organisatie in handen en betrekt bedrijfsleven en particulieren voor donaties om nieuw bos te realiseren. De terreinen worden aangedragen door Staatsbosbeheer en voert de aanplant uit. Voor Elpad gaan vandaag twee groepen van 100 medewerkers van ASN samen met de boswachters en arbeidsparticipanten van Binnenwerk de laatste bomen planten. Daarmee is een mooie stap gezet in het herstel van het Waalse Bos.

Basisschool het Mozaïek
Ook de kinderen van basisschool het Mozaïek uit Tull en t Waal hebben een aantal populieren geplant afgelopen week.