vrijdag, 25 oktober 2019 18:35

Van IJzertijd tot Nieuwbouwwijk

Dinsdag 19 november as. houdt Pieter Frederiks een lezing over de opgravingen die in de loop van de jaren, voorafgaand aan de bouw van de nieuwbouwwijk Castellum, hebben plaatsgevonden. Er valt over de bewoningsmogelijkheden in de periode van ca 800 v. Chr. – de moderne tijd, heel veel te vertellen.

Met name de reconstructietekeningen van het landschap door de eeuwen heen, geven een prachtig inzicht hoe de rivier de Rijn zeker tot 1200 domineerde in het landschap en daardoor bepaalde waar gewoond kon worden.
De ruim 300.000 vondsten inclusief de vis fuik van ca 400 v. Chr.( nu in het gemeentehuis te zien) en de unieke boomstamkano uit dezelfde periode (helaas nog steeds ter conservering in Lelystad) geven een geweldige inkijk in leven en wonen in het ruige landschap in IJzertijd en Romeinse tijd.

De lezing vindt plaats op de archeologiezolder van Het Oude Station, Stationsweg 99 in Houten.
Hier staat ook de gelijknamige tentoonstelling, met de vele bijzondere vondsten uit deze opgraving, die dus een goed decor vormt voor de lezing.

Aanvang 20.00uur, welkom van af 19.30uur, toegang gratis.
In verband met de beperkte ruimte is aanmelding gewenst: info@archeologiehouten.n