vrijdag, 13 maart 2020 18:53

‘van Houten&co’ en het Coronavirus

Met betrekking tot de activiteiten van ‘van Houten&co’ worden de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM gevolgd. Niet al onze activiteiten worden stopgezet en onze locaties Huis van Houten, Schoneveld, De Meerkoet en JC Enter zijn geopend.

Deelnemers van activiteiten die geen doorgang kunnen vinden worden door ‘van Houten&co’ hiervan op de hoogte gebracht.

Kijk voor meer informatie over hoe ‘van Houten&co’ omgaat met de richtlijnen op www.vanhoutenenco.nl.