zaterdag, 09 mei 2020 10:01

De Voedselbank hard nodig in tijden van Corona

foto's René van den Brandt foto's René van den Brandt

Ook in deze onzekere tijden staat de Voedselbank Houten klaar voor mensen die tijdelijk te weinig geld overhouden om genoeg eten te kopen. Deze mensen worden zo lang als nodig ondersteund met wekelijkse voedselpakketten.

De Voedselbank Houten draait geheel op vrijwilligers en sponsoren, vrijwel allemaal uit Houten. Berichtgeving in de media over andere voedselbanken heeft tot ongerustheid geleid. Maar bij de Voedselbank Houten gaat het goed. Er is voldoende voedsel, voldoende geld en er zijn voldoende vrijwilligers. De voedselverstrekking is geen moment in gevaar geweest. Dit dankzij vele particulieren, kerken en bedrijven die de Voedselbank Houten massaal zijn gaan/blijven steunen.

Wel wordt er wat anders gewerkt dan normaal vanwege de maatregelen. Gesprekken worden telefonisch gevoerd en de pakketten worden thuisbezorgd. Dat laatste werd mogelijk dankzij de vele tijdelijke vrijwilligers die zich hebben aangemeld om in deze coronatijd te helpen.

Bent u door de crisis of andere omstandigheden in de financiële problemen gekomen, dan kunt u zich aanmelden voor voedselhulp. Er worden weliswaar landelijke normen gehanteerd, maar de voedselbank kijkt in deze crisistijd nog meer dan anders naar de persoonlijke omstandigheden.

De Voedselbank Houten ondersteunt het initiatief Houten voor Houten waarin hulpvragen en aanbod in tijden van Corona bij elkaar komen. Meer informatie over welk hulpaanbod er in Houten is, kunt u vinden op www.houtenvoorhouten.nl.
Aanmelden als klant of vrijwilliger, doneren of een andere vraag stellen, kan allemaal via de website www.voedselbankhouten.nl . Of bel 030-737 06 26. De Voedselbank Houten helpt u graag!