zondag, 29 november 2020 15:01

Praat mee: welke locaties zijn geschikt voor zonnevelden en windmolens?

Met uw inbreng gaan vier gemeenten op zoek naar geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek. Eerst bepalen we samen: waar moet een locatie aan voldoen? Voor dit onderzoek kunt u uw mening geven via www.energie-krommerijn-praatmee.nl.

Daarna is er in januari 2021 gelegenheid om over specifieke locaties mee te praten. Welke zijn de beste?

De gemeenten Houten, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede willen uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn om bij te dragen aan een beter klimaat voor de volgende generaties. Naast energiebesparing en ‘zon op het dak’ zijn ook 5 tot 8 extra windmolens nodig en 115 tot 180 hectare zonnevelden. De gemeenten dragen daarmee ook bij aan de Regionale Energie Strategie van de regio U16. Eerder hielden drie van de vier gemeenten een enquête over het opwekken van duurzame energie. Ruim 2300 mensen deden mee. De uitkomsten zijn nu verwerkt in randvoorwaarden en criteria voor zonnevelden en windmolens. Deze leggen de gemeenten nu aan iedereen voor. Via de website www.energie-krommerijn-praatmee.nl kan iedereen meedoen.

Wilt u online in gesprek en hierover vragen stellen? Dat kan. De gemeenten organiseren op donderdag 10 december en maandag 14 december online gesprekken. U kunt dan in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeenten en eventueel andere partners. Meepraten kan uitsluitend als u zich van te voren, uiterlijk drie werkdagen voor het gesprek, aanmeldt en registreert via de genoemde website. Deelnemers ontvangen dan vooraf een uitnodiging met link voor een gesprek.

De vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek werken al vaker samen. In de zomer is besloten ook samen te werken op het gebied van het opwekken van grootschalige duurzame energie, zoals zonnevelden en windmolens. De energiecoöperaties in de streek werken hieraan mee. Zij willen ervoor zorgen dat burgers delen in de financiële opbrengst. In het Kromme Rijngebied gaat het om de coöperaties Heuvelrug Energie / Zon op Heuvelrug, Energie Coöperatie Bunnik, EigenWijkse Energie Coöperatie, Coöperatie Duurzaam Eiland (Schalkwijk) en Coöperatie Opgewekt Houten.

Met de uitkomsten van alle inbreng in december, gaan de gemeenten op zoek naar geschikte locaties voor zonnevelden en windmolens. In januari 2021 is er gelegenheid deze in te zien en erover mee te praten. Welke locaties zijn het meest acceptabel? Iedereen die ook dan wil meepraten kan zich registreren via www.energie-krommerijn-praatmee.nl. Er volgt dan vanzelf een uitnodiging.

De zoektocht van de vier gemeenten maakt deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). Hiervoor brengen zestien gemeenten in de regio, samen met vier waterschappen en de provincie Utrecht, kansrijke locaties voor zonnevelden en windmolens in beeld voor het Rijk. Of er op een locatie uiteindelijk werkelijk windmolens of zonnevelden komen, besluit de gemeenteraad van de betreffende gemeente. Ook daarover zijn dan mogelijkheden mee te denken.

Meer weten? Kijk op https://energie-krommerijn-praatmee.nl