vrijdag, 05 november 2021 16:35

Oranje Fonds zoekt projecten die kinderen kansen geven

foto Oranjefonds foto Oranjefonds

Het Oranje Fonds is op zoek naar sociale initiatieven die kansen geven aan kwetsbare kinderen in de provincie Utrecht. Onder de noemer Kansen voor Kinderen stelt het Fonds de komende twee jaar 1 miljoen euro beschikbaar om projecten te versterken die op wijkniveau actief zijn.

Zodat zij nog meer kunnen betekenen voor de kinderen uit hun wijk. Het Oranje Fonds is op zoek naar sociale initiatieven die kansen geven aan kwetsbare kinderen in de provincie Utrecht. Onder de noemer Kansen voor Kinderen stelt het Fonds de komende twee jaar 1 miljoen euro beschikbaar om projecten te versterken die op wijkniveau actief zijn. Zodat zij nog meer kunnen betekenen voor de kinderen uit hun wijk. 

Het Oranje Fonds roept wijkprojecten in de provincie Utrecht die zich richten op het vergroten van kansen voor kinderen van 0 tot 18 jaar op om mee te doen aan Kansen voor Kinderen. Er wordt gezocht naar initiatieven die ondersteuning bieden in de wijk waar de kinderen wonen en die aansluiten op de behoeften van hun doelgroep. Het Oranje Fonds maakt uit de aanmeldingen een selectie en biedt de geselecteerde initiatieven maximaal twee jaar steun in de vorm van kennis en geld Projecten kunnen zich tot 31 januari 2022 aanmelden via oranjefonds.nl/kansenvoorkinderen.