donderdag, 27 januari 2022 19:57

Ontwikkeling van onze natuurhectare bij de Hoogdijk

In 2021 heeft de Milieu Werkgroep Houten een stuk grond te leen gekregen van de gemeente Houten om hier aan natuurontwikkeling te doen. Het gebied ter grootte van bijna één hectare is te vinden aan de Hoogdijk, vlakbij de Schalkwijkseweg. Het ijzeren kunstwerk in het weiland maakt onderdeel uit van het nieuwe natuurgebied.