dinsdag, 22 februari 2022 12:36

Kickstart sessie Zon op Grote Daken 2022

Foto: Hicham El Ghoulbzouri van het Energieteam Gemeente Houten Foto: Hicham El Ghoulbzouri van het Energieteam Gemeente Houten

Donderdag 17 februari organiseerde Stichting !MPACT Houten een kickstart sessie Zon op Grote Daken 2022. Het was een zeer vruchtbare en goed bezochte informatiebijeenkomst voor ondernemers in Houten over het totale proces rondom de installatie van zonnepanelen op een zakelijk dak. 

Alles is aan bod gekomen: van dak scan tot de realisatie.In Houten zijn nog genoeg bedrijfsdaken waar zonnepanelen op kunnen. Door deze sessie te organiseren, hopen wij een positieve bijdrage te leveren aan de Houtense energietransitie.

Ondanks het volle elektriciteitsnet is het wel mogelijk om tot 400 zonnepanelen op een zakelijk dak aan te leggen. Hoe dit allemaal werkt en mogelijk is, werd door !MPACT Houten, Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland toegelicht.

Voor iedereen die deze sessie gemist heeft, is er op donderdagavond nog een sessie van Coƶperatie Duurzaam Eiland om 19:30 in de Wiese.
Aanmelden kan via https://www.duurzaameiland.nl/belangrijke-data/