maandag, 07 maart 2022 14:29

Ludieke actie met verzameld zwerfval

foto's René van der Brandt foto's René van der Brandt

Zaterdag 5 maart 2020 was er een ludieke actie op Het Rond, Houten. Het door vrijwilligers verzamelde zwerfafval uit bijna alle wijken van Houten werd aangeboden aan Hilde de Groot - Wethouder in Houten.

Duidelijk zichtbaar was hoeveel bewoners dit belangrijk vinden en hoeveel het oplevert. 
In 2019 nam Jolanda Wijsmuller het initiatief om in de wijk de Sporen iedere eerste zaterdag van de maand vuil te rapen. Zo langzaam aan heeft dit initiatief zich over Houten verspreid. Inmiddels wordt er in bijna twintig wijken vuil geraapt. 

Iedereen kan meedoen en het is simpel. Eénmaal in de maand een uurtje wandelen en ondertussen zwerfafval opruimen. Na afloop even lekker bijpraten met een kopje koffie of thee. Het levert een schonere wijk op en de sociale verbinding in de wijk wordt ook  vergroot. 
De wethouder werd gevraagd de goede samenwerking blijvend te ondersteunen met voldoende budget en goede communicatie.

Kijk voor meer info op https://www.zwerfvuilhouten.nl/

 

20220305_036lrw3-txt.jpg20220305_039lrw3-txt.jpg20220305_047lrw3-txt.jpg20220305_052lrw3-txt.jpg20220305_064lrw3-txt.jpg20220305_072lrw3-txt.jpg20220305_077lrw3-txt.jpg20220305_083lrw3-txt.jpg20220305_088lrw3-txt.jpg20220305_095lrw3-txt.jpg20220305_097lrw3-txt.jpg20220305_112lrw3-txt.jpg