maandag, 21 maart 2022 21:13

Gezonde School-vignet voor ‘t Schoolhuys

Op maandag 21 maart 2022 ,de eerste dag van de lente, heeft de wethouder Jan Overweg het Gezonde School-vignet voor het thema Relaties & Seksualiteit onthuld! Het bordje prijkt nu aan de gevel van basisschool ’t Schoolhuys. Het is een erkenning voor onderwijs over leefstijl dat goed in elkaar zit.

‘t Schoolhuys vindt het belangrijk dat leerlingen leren over gezonde relaties en seksualiteit, niet alleen in groep 7 & 8, maar in elk leerjaar.
Samen met de Gezonde School-adviseur van Houten is ‘t Schoolhuys aan de slag gegaan in 2020. En dat heeft geresulteerd in mooi onderwijs over dit thema. Erg belangrijk, zeker in een tijd waar seksueel grensoverschrijdend gedrag elke dag in het nieuws is. 

Tamara Schlick van ’t Schoolhuys vindt het heel belangrijk om met dit thema aan de slag te gaan, zodat kinderen goed leren hun grenzen aan te geven. Het was een mooi proces waarin het team aan leerkrachten ook veel geleerd heeft. Waar het eerst vooral spannend was om over dit thema in gesprek te gaan, hebben ze er nu echt plezier in en genieten ze van de bijzondere gesprekken en mooie vragen van de kinderen. Er wordt nu structureel lesgegeven uit een erkend lespakket. Ook is er voldoende zicht op en zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Beleid, visie en andere afspraken zijn goed en duidelijk vastgelegd.

’t Schoolhuys heeft nu een doorgaande lijn als het gaat over relationele en seksuele vorming en de leerkrachten voelen zich capabel om hier les over te geven. Ouders worden betrokken door middel van een informatiebijeenkomst die tweejaarlijks plaatsvindt en via de nieuwsbrief en Social Schools.
Kortom: de school is erg trots dit bereikt te hebben!   

Locatie: ’t Schoolhuys, Tappersgilde 22

 kinderen