vrijdag, 01 april 2022 16:06

Weidevogelbescherming in actie

Gerrit Heringa Gerrit Heringa Gerrit Heringa

Vandaag vrijdag 1 april zijn we met een aantal vrijwilligers op een paar akkers in Schalkwijk vogelnesten gaan zoeken en markeren zodat we ze kunnen beschermen als de akker de volgende dag bemest gaat worden met een sleepslang (zie voorbeeld laatste foto).

De weidevogelbescherming houdt zich bezig met het beschermen van de nesten van weidevogels tegen onnatuurlijke verliesoorzaken. Daarbij gaat het vooral om verstoring of beschadiging van nesten door agrarische activiteiten.

De weidevogelbescherming richt zich op het zoeken, markeren en waar nodig beschermen van de legsels van weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster.

Zie ook; https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/weidevogelbescherming/

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG12.JPG