zaterdag, 08 april 2023 14:09

Houtense spoorboekje van de ruimelijke opgaven tot 2026

De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met het ‘Spoorboekje van de Ruimtelijke Opgaven tot 2026’. Ze hebben afgesproken dat zij dit willen gebruiken als monitoringstool. Het Spoorboekje geeft een overzicht van alle ruimtelijke opgaven en in het bijzonder de woningbouw.

Het beschrijft hoe we verder bouwen op het Houtens DNA en hoe participatie wordt toegepast. Verder gaat het in op de monitoring van de woningbouw, zodat we kunnen kijken of het gestelde doel van 4.750 woningen in 2040 wordt behaald en of de juiste woningen worden gebouwd.

Globale planning van alle woningbouwplannen
Het Spoorboekje geeft een globale planning van alle woningbouwplannen. Binnen de Rondweg schetsen we hoe, hoeveel en welke woningen er worden gebouwd op de 7 locaties van het raadsbesluit Blijven Bouwen Vertraging Voorkomen; dat zijn er 500 of meer. Ook wordt gewerkt aan een visie voor de gebieden Centrum, Molenzoom en de Koppeling. Voor de ontwikkeling van Houten Oost wordt de aanpak beschreven om medewerking van de provincie te krijgen. Hiervoor zijn de eerste stappen het maken van een visie op dit gebied en het voeren van gesprekken met de provincie. 

Verdere plannen en visies
In het buitengebied liggen ook plannen voor woningbouw, waaronder de bouw van 50 woningen in ’t Goy en maximaal 250 in Schalkwijk. Voor het buitengebied wordt eveneens een visie opgesteld samen met inwoners. Verder beschrijft het Spoorboekje hoe het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie (voor het hele grondgebied van Houten) worden opgepakt. Tot slot staat in het Spoorboekje hoe er woningen toegevoegd kunnen worden zonder te bouwen, namelijk door woningsplitsing en -deling. En hoe we voor onze eigen inwoners woningen bouwen en deze ook betaalbaar houden. 

Zie voor meer informatie over het Spoorboekje het nieuwsbericht op www.houten.nl