donderdag, 15 juni 2023 19:39

Publieksboekje over archeologische vindplaats Raaigras

In opdracht van gemeente Houten is de Bronstijdvindplaats aan het Raaigras opgegraven. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een wetenschappelijke rapportage en in een publieksboekje. Geïnteresseerden kunnen in de bibliotheek aan Het Onderdoor - zolang de voorraad strekt – een gratis publieksboekje afhalen.

Het boekje is ook te downloaden op www.houten.nl.

De rapportage en het boekje zijn vandaag officieel door wethouders Rosa Molenaar en Wouter van den Berg overhandigd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De opgraving aan het Raaigras is uitgevoerd door archeologen van ADC ArcheoProjecten in samenwerking met vrijwilligers van de Houtense archeologische werkgroep Leen de Keijzer, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en studenten van Saxion Hogeschool. 

Bij de opgraving zijn onder andere resten van twee boerderijen en bijgebouwen gevonden. Hierdoor weten we nu hoe een boerenerf in Houten er in de Bronstijd moet hebben uitgezien. Verder zijn er kleine resten gevonden zoals aardewerk, bot van vee, stenen gereedschap, een barnstenen kraal en, ook bijzonder, vijf melktanden uit een wisselgebit van een kind. Een deel van de gevonden voorwerpen is tentoongesteld in de expositieruimte van de archeologische werkgroep Leen de Keijzer in het Oude Station in Houten.