vrijdag, 26 april 2024 12:01

Explore 2 geeft terug aan de maatschappij

Vrijdag 19 april was nou niet de beste avond om in tuinen te gaan werken, maar de tieners van Explore 2 lieten zich niet afschrikken, en gingen gedreven aan de slag met de missie om om te zien naar elkaar.

Explore is de naam voor het jeugdwerk van De Lichtboog (NGK kerk op de Kruisboog); een plek waar faith, friends & fun samenkomen op de vrijdagavond. Het is voor tieners die op het voortgezet onderwijs zitten verdeeld over 5 leeftijdsgroepen. Om de week op vrijdagavond komen de groepen bij elkaar. Jongeren onderzoeken hun geloof, ontmoeten vrienden, er zijn leiders om de jeugd te begeleiden in leuke en minder leuke periodes in het leven en er wordt gesproken over hedendaagse thema's en hoe je daar als Christen mee om kunt gaan.

Meerdere groepen van Explore gaan op een avond de handen uit de mouwen steken. Om de tieners bij te brengen dat het fijn is om mensen te helpen, om ze uit hun eigen bubbel te halen en ook voor het bouwen van een team. Maartje trok deze keer de kar en samen met Present Houten zijn er zeven projectjes geselecteerd en zorgvuldig voorbereid die passend zijn voor deze jonge vrijwilligers. Ze werden uitgezonden om een auto te wassen van een hele oude meneer die dat zelf niet meer kon, ze mochten op bezoek bij de bewoners van het Vertrouwde Dorp waar ze konden kennis maken, de prachtige locatie mochten bekijken en spelletjes hebben gespeeld met de ouderen. En de andere groepjes gingen allemaal aan de slag in tuinen. Het contact met de bewoners is voor Present en voor het doel van de avond heel belangrijk. Wie zijn de mensen waar je je voor inzet, waarom zien ze er misschien wat verdrietig uit, zijn ze eenzaam en voel je dat het fijn is voor deze mensen dat jullie hier komen, dat ze bezoek krijgen en gezien worden en met jullie kunnen praten en wat fijn dat jullie je nuttig kunnen maken. Nou, we kunnen je vertellen dat het geslaagd was.

Naast het werk dat de tieners konden verzetten in de tuinen, van snoeien, onkruid wieden tot het weer zichtbaar maken van een tuinbank die helemaal was overgroeid, zijn de tieners ook geraakt door wat ze zagen en hoorden. Ze mochten een lichtpuntje zijn voor de ander en dat is wat Present graag in beweging wil zetten. Een eerste positieve ervaring met vrijwilligerswerk. Omzien naar elkaar is fijn en leerzaam voor beide partijen. We kunnen een stukje eenzaamheid tegengaan en mensen langer zelfredzaam laten zijn als er af en toe geholpen wordt.