vrijdag, 26 april 2013 07:52

Viveste voert inkomensafhankelijke huurverhoging door

Viveste heeft haar koers vastgesteld. Ze wil blijven investeren in de gemeente Houten, in het bouwen aan de samenleving en in het realiseren van nieuwbouw om aan de veranderende vraag van de woningzoekende te voldoen.

Dit kost geld. Daarnaast moeten de corporaties van de overheid een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Hiervoor is de huurdersheffing ingevoerd. Deze investeringen kosten geld. Dat geld heeft Viveste niet direct voor handen. Viveste is nu financieel gezond en dat willen wij graag zo houden. Er zullen maatregelen getroffen worden om Viveste financieel gezond te houden. Ons geld zit in de woningen. Om dit geld uit de stenen te halen zullen wij meer woningen gaan verkopen en de huren bij mutatie verhogen. Wij kijken hoe wij op onderhoud kunnen bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de woningen achteruit gaat. Hoe kunnen wij onze organisatie efficienter vorm geven en zo onze bedrijfslasten om laag krijgen? En tot slot zullen wij gebruik maken van de mogelijkheid die de overheid ons biedt om op 1 juli aanstaande een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren.

Inkomensafhankelijke huurverhoging Uitgangspunt bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is dat de huurder die meer verdient een hogere huurverhoging krijgt en hiermee dus meer bijdraagt. Dit moet stimuleren dat mensen die relatief veel verdienen eerder gaan verhuizen, waardoor er meer betaalbare huurwoningen vrijkomen voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Alle huurders van Viveste ontvangen voor 1 mei een brief met daarin de huurverhoging per 1 juli. De verwachting is dat de huurverhoging ook in 2014 op deze wijze bepaald zal worden. Vanaf 2015 zal de methodiek weer anders zijn. Meer informatie over de koers van Viveste en de inkomensafhankelijke huurverhoging vindt u op de vernieuwde website van Viveste: www.viveste.nl...

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=21641-172-0-voorpagina104