woensdag, 05 juni 2013 07:07

Ecowijk sluit overeenkomst

HOUTEN - De vereniging Ecowijk Houten (VEH) en de gemeente hebben vorige week een ontwikkelovereenkomst afgesloten voor de verdere ontwikkeling van ecowijk Het Hout.

In de overeenkomst wordt het proces beschreven tot de grondaankoop door de VEH en haar leden.
De overeenkomst was nu (pas) mogelijk omdat de grond pas sinds kort geheel in handen is gekomen van de gemeente. Ook is vastgelegd dat er een plankostenfonds wordt gevormd, waarin naast de VEH, ook de bouwer, gemeente en provincie deelnemen.
De VEH groeide de afgelopen maanden gestaag en ook de voortgang rond het stedenbouwkundig plan verliep voorspoedig. Toch bleef er onzekerheid over het verkrijgen van de grond. Een deel van de grond was namelijk niet in eigendom van de gemeente en de overdracht daarvan bleef heel lang onduidelijk. Een zeer belangrijke hobbel voor het welslagen van het project is nu dus genomen.
Uit het plankostenfonds worden de kosten gedekt die gemaakt moeten worden om tot een uitgewerkt bouwplan en de benodigde vergunningen te kunnen komen. Dit fonds is nodig omdat de vereniging op dit moment nog niet alle woningen verkocht heeft, maar ook omdat leden voor hun nieuwe woning pas een hypotheek kunnen afsluiten op het moment dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Als de ecowijk gerealiseerd wordt, krijgen provincie en gemeente hun bijdragen bij de start van de bouw terug.

Kijk voor meer informatie op: www. ecowijkhouten. nl.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juni/05/ecowijk_sluit_overeenkomst