donderdag, 13 juni 2013 11:36

Kromme Rijn steeds natuurvriendelijker

Langs de Kromme Rijn is én wordt flink gegraven. Samen met provincie, Rijk, gemeenten en particulieren legt De Stichtse Rijnlanden tot 2015 maar liefst 7,5 kilometer natuurvriendelijke oevers aan. Deze oevers dragen bij aan een betere waterkwaliteit.En vergroten de leefmogelijkheden voor dieren en planten in en langs het water.  

In 2012 is in de kern van Wijk Bij Duurstede 1,5 km natuurvriendelijke oevers aangelegd, een nevengeul gegraven en drie paddenpoelen aangelegd. Begin 2013 zijn nabij de Leemkolkweg in Werkhoven 500 meter hoge oeverbeschoeiing vervangen door een onderwaterbeschoeiing. Achter deze beschoeiing is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hierdoor is een geleidelijke overgang ontstaan tussen water en land. De oever is smal en strak gehouden. Dit is gedaan, omdat dit deel van de Kromme Rijn in 1880 is gegraven. In goed overleg met twee aanliggend eigenaren en BBL is de ruimte voor de oever vrijgemaakt. Ook is een kanovlonder vervangen.

Stenen brug, Watertoren en Rhijnestein

In aansluiting op de oevers langs de Leemkolkweg liggen er nu langs drie percelen van Het Utrechts Landschap natuurvriendelijke oevers. Hierbij is het waterschap uitbundiger te werk gegaan. De oevers zijn breed en op een aantal locaties is geen beschoeiing teruggeplaatst. De rivier krijgt hier de ruimte om haar loop (enigszins) te verleggen. In de Oude Kromme Rijn is eilandje gemaakt en een steile wand, waarin oevervogels kunnen broeden.

Alle werkzaamheden komen mede tot stand door een bijdrage van de provincie Utrecht

Lees meer http://streekhuiskrommerijn.nl/nieuws/208090.aspx?t=kromme%20rijn%20steeds%20natuurvriendelijker%20