maandag, 08 juli 2013 06:10

Politici op excursie in de Kromme Rijnstreek

Zaterdagochtend 29 juni jl bezochten regionale politici de Kromme Rijnstreek. Raadsleden uit alle Kromme Rijngemeenten en vertegenwoordiging uit het waterschap en Provincie Utrecht waren aanwezig. Accent van de dag lag op de eigen kracht van de streek.

En de mogelijkheden die er zijn om (met minder overheidsmiddelen) de Kromme Rijnstreek mooi en ondernemend te houden.

Programma met 3 projecten

Het LEADER project de Krommerijnder; een cultuurhistorische vrachtboot, die geheel door vrijwilligers wordt gebouwd en binnenkort deel zal uitmaken van recreatieve arrangementen in Wijk Bij Duurstede.

Het landschapsproject de Hoogstambrigade. Een project voor behoud en aanleg van hoogstambomen. De vrijwilligersgroep is inmiddels georganiseerd in een zelfstandige stichting zodat het werk voor de toekomst geborgd is.

En de groep bezocht bos Nieuw Wulven waar zij werden meegenomen door de voorzitter van de gebiedscommissie in de complexiteit van beperkte financiering voor beheer, recreatieve ontsluiting en mogelijke aanvullende ontwikkelingen.

Reacties van deelnemers

Tijdens en na afloop van de excursie werden veel positieve reacties ontvangen vanuit de deelnemers. Er was vooral veel bewondering voor het grote enthousiasme van de vrijwilligers en het feit dat drie jongeren aan een vaste baan zijn geholpen door mee te werken aan de bouw van de Krommerijnder.

Bij de Hoogstambrigade werd meegedacht: de deelnemers vroegen zich af wat er gebeurt met de oogst van de hoogstambrigade. Zou de oogst gemeenschappelijk verwerkt en verkocht kunnen worden?

Er werd ook gediscussieerd: de gemaakte keuzen over de ontsluiting rondom Bos Nieuw Wulven en Fort bij Vechten ontlokte veel discussie.

Raadslid Gera Hensbergen van gemeente Utrechtse Heuvelrug schreef aan haar mede raadsleden een uitgebreid verslag over deze excursie. Zij vond het een interessante en blikverruimende excursie. Ze ging in haar verslag vooral in op de mogelijkheden voor een goede aansluiting op de woonwijken vanuit Nieuw Wulven i.v.m. de veiligheid voor het oversteken van met name kinderen.

Raadslid Robert Paling van gemeente Houten plaatste ook een uitgebreid verslag over deze excursie op hun website. Hij noemde als rode draad door alle projecten het terugdraaien van subsidies en hoe hiermee om te gaan. Voor de raadsleden is de vraag van belang “wat kunnen de gemeentes nog wel doen?”. Het stimuleren en faciliteren van private initiatieven is volgen Robert Paling de leidraad. Hij vond het werk van de Kromme Rijnstreek dan ook een goede basis voor verdere intensivering van de samenwerking bij plattelandsontwikkeling in de streek. 

 

Lees meer http://streekhuiskrommerijn.nl/nieuws/211951.aspx?t=politici%20op%20excursie%20in%20de%20kromme%20rijnstreek