woensdag, 10 juli 2013 06:08

Raadzaal vol kinderen

HOUTEN - De Kinderraad van Ridderspoor was afgelopen maandag te gast in het gemeentehuis. De leerlingen kwamen langs op uitnodiging van wethouder Nicole Teeuwen, die zelf afgelopen december het Ridderspoor bezocht.

Zij woonde daar een vergadering van de Kinderraad bij en stelde toen voor dat de leerlingen een tegenbezoek zouden brengen. De wethouder ontving de kinderen en hun begeleiders maandagochtend in de raadzaal. Ze ging met de kinderen in gesprek over pesten, hondenpoep en speelvoorzieningen. De Kinderraad bestaat uit zestien leerlingen, die door hun medeleerlingen zijn gekozen. De schoolleiding betrekt de Kinderraad bij allerlei schoolzaken.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/10/raadzaal_vol_kinderen