woensdag, 17 juli 2013 07:08

Medisch Centrum Dorp krijgt keurmerk

 

HOUTEN - Afgelopen week kregen de huisartsen in Medisch Centrum Dorp het kwaliteitskeurmerk van het NHG (Nederlands Huisarts Genootschap) uitgereikt. Om dit keurmerk te verkrijgen hebben alle medewerkers van Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Dorp het afgelopen jaar veel energie gestoken in een verbeterproces van de praktijk.


Samenwerken in een centrum vraagt om onderlinge afstemming van werkwijze, beheer van materialen, dataverwerking en patiëntenservice. De zorg die geleverd werd is beoordeeld door het kwaliteitsbureau van het NHG. Op grond van die beoordeling zijn verbeterpunten aangegeven, waar het MCD mee aan de slag ging. Dit resulteerde uiteindelijk in het NHG-keurmerk.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/17/medisch_centrum_dorp_krijgt_keurmerk