woensdag, 17 juli 2013 07:01

Proef met veiliger fietspaaltjes

 

HOUTEN - Sinds enkele weken staat er op het fietspad aan de Notengaarde een proefopstelling om de veiligheid van fietspaaltjes te testen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting voorzien van zonnepaneel aangebracht en een ribbelmarkering op het wegdek aan weerszijden van de paaltjes. Door de ribbelmarkering gaat het stuur trillen waardoor fietsers merken dat er een obstakel komt. Deze aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen.

De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt. Houten is één van de zes deelnemende gemeenten aan de pilot Veiliger fietspaaltjes in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Houten heeft veel obstakels op fietspaden die aangepakt kunnen worden. De gemeente is samen met de Fietsersbond al langer aan het kijken hoe de fietsveiligheid verbeterd kan worden. Bij wegwerkzaamheden worden fietspaaltjes waar mogelijk nu al verwijderd. Wethouder Verkeer Kees van Dalen: “We hebben geen exacte cijfers over het aantal ongelukken met fietspaaltjes, maar we krijgen wel regelmatig klachten. Er is een actieplan in de maak voor het verwijderen van obstakels op de hoofdfietsroutes. We willen in de toekomst minder fietspaaltjes om de verkeersveiligheid van fietsers te verhogen. Op sommige plekken blijft het nodig om auto’s te weren door een paaltje. Met de resultaten van de pilot kunnen we bepalen welk soort fietspaaltje het beste gaat werken.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/juli/17/proef_met_veiliger_fietspaaltjes