zaterdag, 24 augustus 2013 21:02

Activiteiten bij de KONTAKT CLUB HOUTEN (KCH)

Bridgen, klaverjassen of handwerken.

BRIDGEN
Vanaf 5 september kunt U iedere donderdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur bij ons komen bridgen in de Grote Geer, Snoeksloot 62. Wij zijn niet aangesloten bij de Bridgebond, maar spelen wel normaal competitie. Er wordt in 3 lijnen gespeeld en na 5 speelmiddagen wordt er gepromoveerd en gedegradeerd. En men dient zich af te melden als men verhinderd is. Er wordt niet met het mes op tafel gespeeld, daar gezelligheid en ontspannen spelen bij ons belangrijker is.
Hoewel U wel lid bent van onze Club betaalt U alleen € 2,50 per speelmiddag, inclusief koffie of thee.
Heeft U interesse en wilt U meer weten, neem dan contact op met onze bridgeleider: tel. 6379428
KLAVERJASSEN
Wilt U liever klaverjassen, dan kunt U vanaf 4 september op iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur terecht bij onze club in de Grote Geer. Prijsklaverjassen op de eerste woensdag van elke maand. Bent U geïnteresseerd, neemt U dan contact op met de klaverjasleider, tel. 6011751. Kosten eveneens € 2,50 per speelmiddag.
HANDWERKEN
Wilt U graag creatieve dingen doen, dan kunt U het gehele jaar op iedere donderdagmorgen komen handwerken in Centrum Markant, Het Kant 199, vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur. Hiervoor belt U de handwerkleidster: tel. 6376923. U betaalt ook hier € 2,50 per keer.