zondag, 25 augustus 2013 15:21

Fototentoonstelling Schalkwijk

Op zondag 1 september om 17.00 uur opende Herman Geerdes (voorzitter Enveloppecommissie Linieland) samen met leerlingen van de Sint Michiel basisschool uit Schalkwijk de fototentoonstelling op de Gedekte Gemeenschapsweg in Tull en 't Waal.

Afgelopen voorjaar hebben leerlingen van groep 7 van de basisschool Sint Michiel in Schalkwijk foto's van de Gedekte Gemeenschapsweg op een bijzondere manier bewerkt tot echte kunstwerken. Zij werden hierbij geinspireerd door de geschiedenislessen over hun eigen woonomgeving: het Eiland van Schalkwijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het resultaat is vanaf 1 september a.s. te zien op de Gedekte Gemeenschapsweg (bij Fort aan de Korte Uitweg, Lange Uitweg 42A, 3999 WL, Tull en 't Waal). De fototentoonstelling is voor de derde keer georganiseerd. Met de terugkerende fotoprojecten wordt de pracht van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het Eiland van Schalkwijk in beeld gebracht. Deze tentoonstelling is een van de activiteiten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Houten weer beleefbaar te maken voor een breed publiek. Daarom worden samen met bewoners, ondernemers en grondeigenaren stapsgewijs activiteiten en arrangementen ontwikkeld. De samenwerking met verschillende partijen heeft geleid tot deze fototentoonstelling.