donderdag, 05 september 2013 06:50

Nieuw boek over Houten

Stedenbouwkundige Robert Derks werkte zijn hele carrière aan Houten. In Ontwerpen aan Houten, het groen omarmd’ doet hij zijn verhaal. Het boek is samen met ‘Modelstad Houten, het bijzondere van het alledaagse’ nu verkrijgbaar in een bundel.

De omslag van het nieuwe boek Het ooit kleine dorp Houten werd vanaf 1974 sterk uitgebreid. Eerst als groeikern en vanaf 1995 als Vinex-locatie. Daarbij is aldoor belang gehecht aan het groen. De openbare ruimte is zorgvuldig ontworpen en Houten heeft een opmerkelijk verkeerssysteem. De fiets en de trein zijn centrale thema’s. Zo werd Houten in 2008 uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland. En werd Houten-Zuid in 2010 gekozen als de beste en meest aantrekkelijke Vinex-wijk van de provincie Utrecht.

Een team van planologen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, landschapsarchitecten en architecten gaf Houten vorm. In ‘Het groen omarmd’ verhaalt Robert Derks van hun onderlinge samenwerking, experimenten en inspiratiebronnen. Hij legt uit hoe en waarom visies in de loop van de jaren werden aangepast. Wat steeds overeind bleef, was de aandacht voor het groen, de fiets en de trein. Het verhaal van Derks maakt duidelijk waarom deskundigen uit de hele wereld deze “new town” nog steeds komen bestuderen. Stedenbouwkundige Robert Derks was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Houten. De ideologie die met Houten in praktijk werd gebracht, doceerde hij later als theorie aan de TU Delft. Het boek en de bundel zijn verschenen bij uitgeverij Blauwdruk.

 

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/september/05/nieuw_boek_over_houten