maandag, 25 november 2013 08:02

Stap voorwaarts met paarden- routes Kromme Rijnstreek

Tijdens het Streekplatform op 14 november 2013 kreeg de Houtense wethouder Herman Geerdes, tevens voorzitter Gebiedscommissie Kromme Rijnstreek, een haalbaarheidsstudie overhandigd naar de mogelijkheid voor paardenroutes.

Waar in de streek is er ruimte voor paardrijden? Uit een eerdere inventarisatie was gebleken dat hier rondom Houten, Werkhoven en Wijk bij Duurstede wel behoefte aan is.
De mogelijkheden zijn helaas beperkt. Het is niet zo eenvoudig als in heide-of duingebieden, en dat heeft niet alleen met de infrastructuur te maken, maar ook met de kleibodem.

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) heeft het verder onderzocht en daaruit bleek dat er kansen liggen in het Bos Nieuw Wulven en op het Eiland van Schalkwijk. In beide gebieden is er samen met grondeigenaren en paardensporters gekeken naar mogelijkheden. En zijn er concrete afspraken gemaakt om tot verbetering te komen. Voor beide locaties zijn er contactpersonen in het leven geroepen die de werkzaamheden coordineren.

Al met al is er een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dat vond ook Herman Geerdes, die als eerste een exemplaar van de 'Haalbaarheidsstudie Paardenroutes Kromme Rijnstreek' mocht ontvangen uit handen van Coen Langkemper (KNHS). Geerdes beloofde het onderzoek bij buurgemeenten en andere samenwerkingsverbanden onder de aandacht te brengen en dankte de initiatiefnemers voor hun inspanningen. 

Het rapport is hier te downloaden.

(Bron: Bunniks-Houtens-Wijks Nieuws 20-11-2013, Kuun Jenniskens)

 

Lees meer http://streekhuiskrommerijn.nl/nieuws/236227.aspx?t=stap%20voorwaarts%20met%20paarden-%20routes%20kromme%20rijnstreek