maandag, 06 januari 2014 16:33

Scholenmarkt Wellantcollege

In het Wellantcollege aan de Randhoeve is op 16 januari de jaarlijkse Scholenmarkt. Tussen 19.00 en 21.00 uur presenteren instellingen voor voortgezet onderwijs uit de regio zich aan Houtense leerlingen uit groep 8 van de basisschool én hun ouders. Voor veel aankomende brugklassers is de Scholenmarkt de eerste kennismaking met het voortgezet onderwijs. De markt speelt een belangrijke rol bij hun keuze voor een vervolgopleiding. Leerlingen hebben via hun eigen school of de gemeente een uitnodiging ontvangen.

Houtense scholen met een stand op de markt zijn College de Heemlanden, Wellantcollege en het Houtens. Er zijn ook scholen en/of scholengemeenschappen voor vmbo, havo en/of vwo uit onder meer Culemborg, Nieuwegein en Utrecht. De Scholenmarkt voorziet in een duidelijke behoefte: veel bezoekers van voorgaande edities spraken hun waardering uit voor de markt.

Pieken
De gemeente wil al te grote pieken in het aantal bezoekers voorkomen. Daarom zijn leerlingen van basisscholen ten oosten van de spoorlijn in Houten tussen 19.00 en 20.00 uur uitgenodigd. Wie ten westen van het spoor naar school gaat, is welkom van 20.00-21.00 uur. Omdat de parkeerruimte beperkt is, vraagt de gemeente bezoekers met de fiets te komen. De gemeente ziet scherp toe op het voorkomen van verkeersoverlast.