vrijdag, 07 februari 2014 09:28

Criminaliteit in Houten blijft dalen

In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Houten met 5% gedaald ten opzichte van 2012. Houten zet daarmee de dalende trend sinds 2010 onverminderd voort. De ontwikkeling van de criminaliteit laat een wisselend beeld zien: het aantal   autokraken en woninginbraken is gedaald, terwijl het aantal vernielingen, zakkenrollen en winkeldiefstal is toegenomen.

Dat staat in het Veiligheidsbeeld 2013 Midden Nederland dat onlangs is verschenen. Burgemeester Wouter de Jong: “Houten is een veilige gemeente, maar we blijven alert om Houten ook in de toekomst veilig te houden. Daar draagt iedereen aan bij: politie, gemeente maar ook de inwoners”.Woninginbraken Het aantal woninginbraken is in 2013 met 36% gedaald ten opzichte van 2012. Zowel de pogingen (-37%) als het aantal geslaagde woninginbraken (-35%) zijn behoorlijk gedaald. Dit betekent dat woninginbrekers Houten minder aantrekkelijk lijken te vinden dan voorheen. De daling is met name in de laatste maanden van 2013 (-66%) geboekt. De politie heeft tijdens het Donkere Dagen Offensief (extra inzet in de wintermaanden waarin criminelen vaker toeslaan) onder meer nachtelijke controles verricht. Bij deze controles zijn de toegangswegen naar Houten afgesloten en alle inkomende voertuigen gecontroleerd. Daarnaast is het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan het voorlichten en betrekken van inwoners bij het tegengaan van woninginbraken en andere vormen van criminaliteit. Politie, gemeente en Viveste hebben samen zes interactieve voorlichtingsavonden gehouden waarbij ook nieuwe leden voor Burgernet en Waaks zijn geworven. Inwoners worden gestimuleerd om bij verdachte situaties 112 te bellen.

AutokrakenNa de forse toename in 2012 is het aantal autokraken in 2013 met 11% afgenomen ten opzichte van 2012. Ondanks deze positieve ontwikkeling is het niveau van 2011 (nog) niet in zicht. Autokraak is een lastig te bestrijden fenomeen. Vooral airbags en navigatie-apparatuur zijn populair. Criminelen doen in een nacht een bepaalde gemeente aan en plegen diverse – gerichte – autokraken. Daarnaast laten inwoners en bezoekers helaas nog regelmatig waardevolle spullen in hun auto achter. De gemeente plaatst tekstborden op locaties waar recent autokraken zijn gepleegd. Zo worden inwoners op de hoogte gebracht en gevraagd om bij verdachte situaties 112 te bellen. De politie surveilleert extra op de zogeheten ‘hot spots', plekken waar veelautokraken voorkomen.

OvervallenHet aantal overvallen is toegenomen van 1 (in 2011 en 2012) naar 4 in 2013 (+300%). Het gaat hier om kleine aantallen, dus is de stijging procentueel heel sterk. Deze overvallen hebben een grote impact gehad op de winkeliers, het personeel en de gemeenschap. De gemeente heeft daarom in oktober in de week van de Veiligheid een roadshow ‘Voorkom een overval!' georganiseerd. Deze goedbezochte bijeenkomst voor winkeliers en hun personeel werd met een 7,8 gewaardeerd.

VernielingenHet aantal vernielingen is in 2013 gestegen met 21% ten opzichte van 2012. Deze stijging komt door een aantal incidenten waarbij meerdere auto's zijn vernield.Zakkenrollen Na een afname in 2012 is het aantal gevallen van zakkenrollen in 2013 (40 keer) vergelijkbaar met het aantal in 2011. De meeste gevallen van zakkenrollen worden gemeld op marktdagen. De politie en de gemeente surveilleren extra op marktdagen (zichtbaar en in burger). Ook ontvangen marktbezoekers een flyer met preventietips.

Samenwerken aan veiligheidDe gemeente werkt samen met politie en brandweer hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen zij niet alleen, daar hebben zij ook de hulp van inwoners en bedrijven bij nodig. Zij kunnen zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en autodieven minder kans op succes hebben. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie. Kijk voor meer tips op www.houten.nl/veilig. Daar staan ook de veiligheidscijfers voor Houten. Kijk voor het rapport voor de hele regio Utrecht op www.stopdecriminaliteit.nl.

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=22777-172-0-voorpagina104