woensdag, 05 maart 2014 14:55

Fietsmeeting

Donderdag 13 maart brengen studenten en docenten van de Hogeschool Dublin uit Ierland een bezoek aan Houten om te leren van de Houtense verkeers- en fietsstructuur. Naast de gemeente, zal ook de Fietsersbond Houten en de Dutch Cycling Embassy meewerken aan deze internationale fietsmeeting.
Nationale en internationale belangstelling Jaarlijks komen vele groepen naar Houten om de unieke stedenbouwkundige opzet en inmiddels internationaal befaamde fietsinfrastructuur te bekijken. Houten ontvangt elk jaar zo'n 500 bezoekers, die hierin geinteresseerd zijn. Het gaat dan vaak om bestuurders en medewerkers van gemeenten, ministeries en belangenorganisaties, en studenten en docenten van universiteiten en hogescholen. Zij doen in Houten kennis en inspiratie op om in de ontwerppraktijk actief aan de slag te gaan met de fiets als uitgangspunt. De eerste bezoekers van dit jaar zijn afkomstig van de Hogeschool Dublin. Rondom de komst van deze groep is de speciale Fietsmeeting op 13 maart georganiseerd.

Lees meer http://www.hetlokalenieuws.nl/nl/nieuws.asp?rssID=22877-172-0-voorpagina104