donderdag, 20 maart 2014 07:58

Overheid en bedrijven samen aan de slag in polder Blokhoven

Overheden en private partijen gaan samen aan de slag met de ontwikkeling van polder Blokhoven op het Eiland van Schalkwijk. Centraal in de plannen staan de uitbreiding en verduurzaming van veehouderij Uijttewaal in combinatie met recreatie rondom fort Lunet (Nieuwe Hollandse Waterlinie).

De firma Uijttewaal bouwt twee nieuwe, innovatieve veestallen en opent het herstelde fort voor publiek, als nieuw onderdeel van het bedrijf. Ook komen er wandel- en fietspaden en kanoroutes over het terrein van Uijttewaal tussen het Lunet en het dorp Schalkwijk.

Dit hebben de familie Uijttewaal, Enveloppecommissie Linieland, de gemeente Houten, de provincie Utrecht, Hoogheemraadsschap De Stichtse Rijnlanden en Bouwfonds Ontwikkeling BV / AmFor Schalkwijk Beheer BV met elkaar afgesproken. Op 2 december tekenden de partijen hiervoor de Gebiedsovereenkomst Blokhoven/Uijttewaal.

Op het Eiland van Schalkwijk - waar de polder onderdeel van is- heeft de provincie ruimte gegeven voor zogenoemde uitnodigingsplanologie. Dit houdt in dat het gebied niet volgens vastgelegde regels wordt ontwikkeld, maar volgens een door inwoners, bedrijven en gemeente opgestelde visie. Hierin staan landbouw, recreatie en duurzame energie als economische dragers centraal. Binnen deze visie kunnen particulieren initiatieven ontwikkelen. Overheden ondersteunen hierbij door onder andere de planologische ruimte te geven.

Deze manier van werken is onderdeel van het nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie. Dit beleid geeft meer mogelijkheden voor ontwikkelingen, als de kwaliteit van het gebied erop vooruit gaat. Daarbij toetst de provincie niet meer achteraf of plannen binnen de ruimtelijke regels passen, maar zijn alle betrokken partijen vanaf het begin met elkaar in dialoog. Meer voorbeelden van hoe we op deze nieuwe manier samen werken aan ruimtelijke kwaliteit vindt u op www.provincie-utrecht.nl/rap. Lees ook het interview met Wybe Theijse, gebiedsmakelaar voor het Eiland van Schalkwijk.

Lees meer http://streekhuiskrommerijn.nl/nieuws/259491.aspx?t=overheid%20en%20bedrijven%20samen%20aan%20de%20slag%20in%20polder%20blokhoven