vrijdag, 28 maart 2014 14:18

Preventief Huisbezoek 75 + in Houten Noord-Oost

Deze week start 'van Houten&co' met een tweede ronde Preventief Huisbezoek 75+ in Houten Noordoost. Preventief Huisbezoek 75+ een éénmalig informatief huisbezoek om u als 75-plusser te informeren over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De huisbezoeken worden gedaan door een team van deskundige vrijwilligers van 'van Houten&co'.

Met behulp van een vragenlijst worden diverse onderwerpen met u doorgenomen zoals bijv. wonen, gezondheid, zelfredzaamheid, dagbesteding en mobiliteit. We kijken met u waar u in het dagelijks leven tegen aan loopt en welke voorzieningen/mogelijkheden er zijn om u hierbij te ondersteunen. Dit alles met de bedoeling u zo lang mogelijk aangenaam en zelfstandig te laten wonen.
Daarnaast is het belangrijk uw mening te horen over de wijk waarin u woont en de voorzieningen die er zijn of die u misschien mist. Deze voorzieningen veranderen in de loop van de tijd, ook op dit moment zijn er op het gebied van de zorg veranderingen gaande en kunt u zich, voor zover op dit moment al duidelijk is, laten informeren. Dus ook voor mensen die in 2009 al een huisbezoek hebben gehad kan het zinvol zijn ook nu weer mee te doen. We starten in de Bermen. Alle 75-plussers in de wijk worden op dit moment aangeschreven.
Het is een grote wijk, dus het kan even duren voor u een brief ontvangt. Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met 'van Houten&co', Siets Wunderink, projectcoördinator. Tel. 030 - 7001520. Een huisbezoek op een eerder tijdstip is altijd mogelijk.