donderdag, 07 augustus 2014 17:12

Fietstocht langs Waterlinie

Op zondag 17 augustus  organiseert de Milieu Werkgroep Houten haar maandelijkse fietsexcursie. Dit keer wordt gefietst langs een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen en net buiten de Noordelijke gemeentegrens van Houten.
De start van de excursie per fiets is om 10.00 uur vanaf het gemeentehuis. De route gaat oa. langs de groepsschuilplaatsen uit WO-I aan de Waaijensedijk, langs het inundatiekanaal naar de Lunetten, afsluiting Kromme Rijn bij ’t voetbalstadion, via de Weg naar Rhijnauwen naar fort Rhijnauwen, langs gevechtswagenversperring en WO-I schuilplaatsen richting fort Vechten, waarna teruggereden wordt  richting Houten.
Voor het meedoen aan de excursie wordt u geadviseerd om stevig schoeisel mee te nemen. Verwacht wordt dat we rond 15.00 uur terug zijn. De deelname is gratis. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.