donderdag, 14 augustus 2014 19:37

Themabijeenkomst voor mantelzorgers

Op dinsdag 26 augustus organiseert het Steunpunt Mantelzorg van 'van Houten&co' samen met Indigo van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst voor mantelzorgers met als thema: 'Denk je positief, dan handel je positief'. Iedereen die voor een ander zorgt, van alle leeftijden is welkom en deelname is gratis.
De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur in Centrum Markant, Het Kant 199, Houten. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met 'van Houten&co' tel: 030 - 7001 500.

Zorgen voor een ander kan een grote plaats in uw leven innemen. U zult hier waarschijnlijk zowel positieve als negatieve gedachten over hebben. Positieve gedachten richten zich op wat u nog wel kunt en waar u van kunt genieten. Negatieve gedachten kunnen gaan over de noodzaak van zorg en angst voor de toekomst. Het is belangrijk te weten dat u zelf ook invloed heeft op uw gedachten. In de bijeenkomst krijgt u, middels verschillende werkvormen, handvatten aangereikt die u helpen om negatieve (belemmerende) gedachten om te buigen naar positieve (helpende) gedachten. Het doel van de themabijeenkomst is om gesterkt en bemoedigd weer de deur uit te gaan.