zondag, 19 oktober 2014 00:00

Ransuilen in het Kooikerspark

In het blad Kruisbek heeft Jeroen Steenbergen een artikel gepubliceerd over de ransuilen die dit jaar waren te vinden in het Kooikerspark. Met zijn toestemming hebben we dit artikel op de website geplaatst:

Er zijn van die plekken waar je geregeld komt zonder er nou specifiek naar onderweg te zijn. Het dorp (of noem je het al een stad?) heeft een fraaie groene zone door de bebouwing heen, maar ja: teveel honden, teveel herrie. Maar af en toe zijn er goede redenen er wel een kijkje te nemen. Zo bevond zich in een rietrand van de Kooikersplas afgelopen winter opeens een Roerdomp, en scharrelde er opeens een Waterral door mijn kijkerbeeld.
Lees verder...