woensdag, 05 november 2014 00:00

Een nieuwe kijk op afval

Op donderdag 6 november 2014 om 20.00 (inloop vanaf 19.45) is er in Podiumcafé ‘De Bak’ (Houtense Helden, De Slinger 2, Houten) de thema-avond ‘Gooi niet weg, geef het weg!’ over het voorkomen van afval en het stimuleren van hergebruik.

Afval voorkomen door materialen weg te geven. Er belanden volgens de organisatie van de thema-avond best veel bruikbare materialen en voorwerpen bij het vuilnis – waarna je er van af moet blijven. Liever zien we dat men bruikbare spullen en materialen weggeeft in plaats van weggooit. Programma
De avond bestaat uit twee gedeeltes: een plenair gedeelte waarin twee sprekers vertellen over de praktijk en een interactief gedeelte waarin de aanwezigen met elkaar invulling geven aan het thema ‘Gooi niet weg, geef het weg!’ en hopelijk naar huis gaan met een nieuwe kijk op afval. Sprekers zijn Piet Philipse, directeur Kringloop MiddenHolland en Sjoerd le Noble, beleidsambtenaar afval van de gemeente Houten.
De avond wordt gepresenteerd door Caspar Voorberg, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie.