maandag, 24 november 2014 00:00

Gebruikt u de volleybalpalen?

In Houten staan op vijf verschillende locaties volleybalpalen. Deze worden al geruime tijd niet meer gebruikt. De gemeente inventariseert nu of de palen wel op de juiste locaties staan en of ze wellicht op andere plekken welkom zijn.

Het gaat om de volleybalpalen op Imkerspark, Staatsspoor, Hazenakker, Sijsjeshaag en Wagenhoeve.

Wij vragen u contact met ons op te nemen als u:

  • gebruik wilt maken van de aanwezige volleybalpalen bij u in de buurt. U kunt dan een net aanvragen. Wij gaan er vanuit dat buren onderling afstemmen wie verantwoordelijk is voor het beheer van het volleybalnet. Het net moet na afloop van het volleyballen door de gebruikers worden opgeruimd in een droge ruimte.
  • graag volleybalpalen bij u in de buurt wilt.

Wanneer de gemeente binnen vier weken geen reacties heeft gekregen van de bewoners die in de directe nabijheid van de volleybalpalen wonen, gaat zij inventariseren of er behoefte bestaat aan deze volleybalpalen op andere locaties. De palen worden dan verplaatst.

U kunt hierover contact opnemen met Dennis Wildenbeest van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, via (030) 63 92 611.