zondag, 30 november 2014 00:00

Geslaagde Dag van de Toekomst

Onze burgemeester Wouter de Jong vatte het kernachtig samen: we kunnen terugkijken op een geslaagde Dag van de Toekomst!
De 187 deelnemers hebben door de keuze van toekomstbeelden duidelijk een richting aangegeven, er zijn uitdagende ambities uitgesproken en interessante plannen ingediend die in het voorjaar 2015 verder uitgewerkt zullen worden. Samen, in verbinding en dialoog met elkaar, bouwen we aan de toekomst van Houten!

Door de wijze van organiseren van de dag (complimenten!) konden de deelnemers ieder - in de groep en individueel - hun eigen bijdrage leveren.

Er werden vier toekomstbeelden geschetst:

  1. Woondorp (50.000 inwoners, menselijke maat, groene woonkwaliteit, vitale ouderen zorgen voor elkaar, voor jongeren niet zoveel te beleven, kans op vereenzaming, e-bikestad, overheid zorgt voor basis);
  2. Groeistad (75.000 inwoners, voor jong&oud, arm&rijk, nieuwe suburbane bouwopgave aan de oostkant van Houten, drukker op de weg, recreatie op eiland van Schalkwijk, lossere sociale verbanden, overheid zorgt voor breed palet van voorzieningen);
  3. Proeftuin (50.000 inwoners, duurzaam, ecologisch, innovatief, kleinschalig, mensen ontmoeten elkaar ook digitaal of rondom bewonersinitiatieven, volop experiment, minder vangnet door de overheid);
  4. Grenzeloze stad (70.000 inwoners, innovatieve woon-werk stad, stedelijke groei aan westkant richting A12/A27, snelle OV verbindingen, regionale orientatie, 24/7 hip & happening, skyline met hoogbouw, veel voorzieningen door markt of samenleving).

De stemming leverde een ruime meerderheid op voor 3. Proeftuin, maar ook de andere drie toekomstbeelden kregen voldoende aanhangers. De ingediende ambities voor Houten en idee├źn voor plannen in Houten zijn verzameld en worden in de komende tijd verder uitgewerkt.

Tjerk Ridder zorgde voor een inspirerende multimediale voorstelling over passies en het verwezenlijken van je dromen onder de titel "Trekhaak gezocht": hoe lift je met een caravan zonder auto van Utrecht naar Istanboel?

Media

Jon Nellestijn - Omroep Houten