zondag, 22 maart 2015 12:48

Wereld Waterdag

Wereld Waterdag Hans Geerlings

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. 

De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water. In Nederland is dit initiatief opgepakt door vele partijen die jaarlijks rondom 22 maart aan water gerelateerde evenementen organiseren. Zij zetten zich veelal in een evenement te organiseren waarbij samenwerken, kennisoverdracht en innovatieve ontwikkelingshulp centraal staan.

Wereld_Waterdag02b.jpg

Wereld Waterdag wordt In Nederland onder meer gevierd met een estafette- schoonmaakactie van de Hollandse Waterlinie. Tussen fort Werk aan de Korte Uitweg en Werk aan de Waalse Wetering ontdoen vrijwilligers Hans en Harm de oevers van het inundatiekanaal van zwerfvuil.