zondag, 22 maart 2015 16:12

Uitslag bewonersenquête bouwplan Regenbooglocatie

Donderdag 26 maart wordt bekendgemaakt welk nieuwbouwplan de omwonenden hebben gekozen voor De Slinger-West (het terrein van de voormalige Regenboogschool). De uitslag van de bewonersenquête wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in College De Heemlanden.

Belangstellende buurtbewoners, potentiële kopers en andere belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom. Meer informatie over de ontwikkelingen op De Slinger kunt u lezen op www.houten.nl/deslinger