donderdag, 03 september 2015 10:45

Een nieuw Tango tankstation in Houten

Op maandag 7 september wordt gestart met de bouw van een nieuw Tango tankstation aan de Korte Schaft in Houten. De werkzaamheden beginnen met het plaatsen van een tijdelijke bemalingsinstallatie, welke grondwater oppompt en afvoert.

Afvoeren grondwater

De bemalingsinstallatie leidt opgepompt grondwater door een afvoerleiding via een overkluizing over de Korte Schaft richting de sloot aan de Houtensewetering. De waterafvoer vindt plaats van vrijdag 11 september t/m 18 september a.s. en kan mogelijk verkleuring van het slootwater veroorzaken. De waterlozing is afgestemd met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Bouwperiode

De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden starten op maandag 14 september. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op 30 oktober aanstaande afgerond zijn. Tijdens deze bouwperiode kan er lichte verkeershinder ontstaan door bouwverkeer.

De betrokken omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

Over Tango

Tango, oprichter van het marktsegment ‘onbemand tanken’ in Nederland, heeft sinds de opening van haar eerste onbemande tankstation in 2000 in Nijmegen succesvol gewerkt aan het realiseren van haar landelijk netwerk van tankstations. Daarnaast is Tango het eerste merk dat onbemande tankstations op belangrijke snelwegen opent. Omdat Tango tankstations onbemand zijn en daardoor bespaard kan worden op personeelskosten, kan Tango kwaliteitsbrandstof in Nederland aanbieden tegen gunstige prijzen. De korting is direct verwerkt in de brandstofprijs die voor iedere automobilist geldt. Er zijn op dit moment 182 Tango tankstations. Tango streeft ernaar om door te blijven groeien om iedereen goedkoper te kunnen laten tanken.