vrijdag, 13 november 2015 09:58

Nieuw Wulven zoekt ondernemers met groen hart

Bos Nieuw Wulven wordt in de toekomst nóg  aantrekkelijker voor recreanten uit de regio. Staatsbosbeheer biedt ondernemers een kans om voor deze unieke locatie  een passend plan te bedenken dat een nieuwe impuls geeft aan het gebied.

 Initiatiefnemers krijgen veel ruimte om met goede concepten te komen in de volle breedte van vrijetijdsbesteding. Ook voor combinaties met andere ondernemers en sectoren staat Staatsbosbeheer open. De marktuitvraag loopt vanaf heden tot 1 februari 2016 en is te downloaden via  www.staatsbosbeheer.nl/ondernemernieuwwulven.

Nieuw Wulven is van oorsprong aangelegd als recreatiegebied voor de nabij gelegen groeigemeenten in Utrecht vanuit het Rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS). Door het toevoegen van recreatieve voorzieningen wordt de regionale functie versterkt. Voor deze ontwikkeling werkt Staatsbosbeheer nauw samen met provincie Utrecht en gemeenten Houten en Bunnik.

Veelzijdig gebied

Nieuw Wulven ligt tussen de gemeenten Bunnik en Houten en is geliefd bij de inwoners. Het ligt op het grensgebied van de historische Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Limes. Er is een speelbos, wandel- en fietspaden en kleinschalige parkeervoorzieningen aanwezig. Daarnaast zijn, met name in het noordelijk deel van het bosgebied, de natuurwaarden goed ontwikkeld. Binnen dit veelzijdige gebied wordt ruimte gegeven voor recreatieontwikkeling.

Mogelijkheden

Veel is mogelijk, maar niet alles. Daartoe is een aantal voorwaarden en wensen ontwikkeld en vertaald in selectiecriteria. De recreatieve invulling behoort aan te sluiten op de regionale behoeften van recreanten en de recreatietrends. Bovendien vragen wij dat de plannen passen bij de schaal en het karakter van Nieuw Wulven en aanvullend zijn op de bestaande voorzieningen. De combinatie van horeca en onderscheidende (dag)recreatiemogelijkheden die de kwaliteit en landschappelijke waarden van het gebied versterken is het meest kansrijk. Om de ondernemer(s) tegemoet te komen zijn de overheden bereid om een ontsluiting vanaf de Rondweg te realiseren evenals medewerking te  verlenen aan een wijziging in het bestemmingsplan.

Procedure

Het indienen van plannen kan tot 1 februari 2016. De benodigde informatie en selectiecriteria staan op www.staatsbosbeheer.nl/ondernemernieuwwulven. Op deze website kunnen ondernemers zich ook inschrijven voor een bezoek aan het gebied. De beoordeling en selectie vindt plaats in twee selectieronden.  Grontmij is ingeschakeld voor advisering en de  uitvoering van de werving en selectie.