maandag, 30 november 2015 10:35

Discussieer mee over omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

Krommerijn Losstadomland Krommerijn Losstadomland

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Kromme Rijnstreek op de lange termijn? Hoe maken we ruimte voor zowel natuur als bedrijvigheid? De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in de omgevingsvisie. De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik werken hier gezamenlijk aan en u kunt nu online meediscussiëren.

In de omgevingsvisie staan de belangrijkste plannen en ambities voor de leefomgeving van de Kromme Rijnstreek. De drie gemeenten werken aan de omgevingsvisie samen met inwoners, organisaties, ondernemers en gemeenteraden. Door samen te werken, versterken we de kwaliteit en de samenhang in de Kromme Rijnstreek. De nieuwe visie moet ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers hun initiatieven makkelijker kunnen realiseren.

Samen werken aan de omgevingsvisie

Tot de zomer van 2015 zijn er na overleg met bewoners, bedrijven en gebruikers van de Kromme Rijnstreek, vraagstukken opgehaald en uitgekozen. In de zomer is er begonnen met het opstellen van de eerste aanzet voor de visie. Vanaf woensdag 2 december aanstaande kan iedereen online meediscussiëren over deze eerste aanzet.

Meediscussiëren
De belangrijkste thema’s voor de omgevingsvisie vindt u op www.krommerijn.losstadomland.nl . U kunt reageren op stellingen over het buitengebied. De stellingen gaan bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van voorzieningen, schaalvergroting in de landbouw, recreatie en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Hollandse Waterlinie. Reageren kan tot 4 januari 2016.

http://www.krommerijn.losstadomland.nl/