woensdag, 27 januari 2016 07:28

Houten wil 'zijn' vluchtelingen terug...!

Een groep Houtenaren is bezig om de groep Syrische vluchtelingen die eind vorig jaar 2 weken in Sporthal De Wetering verbleef terug naar Houten te halen. De groep verblijft nu in Heumensoord bij Nijmegen en is in afwachting van de behandeling van hun asielaanvraag, die afgelopen week officieel in behandeling is genomen.

Met een grote groep vluchtelingen is vanuit Houten nog wekelijks contact en zijn warme vriendschappen ontstaan. 'De integratie van deze vluchtelingen is feitelijk al begonnen', zegt Marjon Letter, een van de Houtenaren die zich sterk maakt voor de terugkomst van de vluchtelingen.

Ook de politiek in Houten lijkt achter het plan te stan. Willy Boersma van het CDA zei afgelopen woensdag in het radioprogramma 'Daar Hou Ik U Aan' op HoutenFM: 'We hebben de wettelijke taak komend jaar zo'n 200 statushouders op te nemen. Als er dan al een groep is waar warme relaties mee worden onderhouden is de integratie feitelijk al begonnen. Dat is goed voor deze vluchtelingen maar een geslaagde integratie is ook goed voor Houten'.

Sam Positivo is een van de vluchtelingen die hier eind vorig jaar ook was en inmiddels bevriend is geraakt met een aantal Houtenaren. Ook hij was afgelopen woensdag aanwezig in het radioprogramma 'Daar Hou Ik U Aan' en vertelde hoe de vluchtelingen gereageerd hebben op het nieuws dat vanuit Houten het initiatief is genomen om vluchtelingen die toegelaten worden terug naar Houten te halen. 'Toen de vluchtelingen in Heumensoord van het initiatief in Houten hoorden was er gejuich en veel blijdschap. Het leek wel oud- en nieuw.'

De staatssecretaris - die inmiddels van het initiatief gehoord heeft - staat sympathiek tegenover het initiatief vanuit Houten en heeft COA gevraagd te onderzoeken wat er mogelijk is. Het eerste gesprek tussen Houten en COA heeft inmiddels plaatsgevonden en is goed verlopen. Om een eventuele terugkeer te vergemakkelijken is door de vluchtelingen in Heumensoord inmiddel een lijst gemaakt waarop staat wat zij kunnen zodat snel gekeken kan worden waar zij (eventueel als vrijwilliger) kunnen worden ingezet. Op de lijst hebben inmiddels 131 van de 172 vluchtelingen aangegeven terug te zouden willen naar Houten.

Alle betrokkenen en vluchtelingen die zich inzetten voor de terugkeer van de vluchtelingen houden overigens ook rekening met het feit dat - ondanks het enthousiasme vanuit de Houtense bevolking en de politiek - een en ander nog geen zekere afloop kent. Vluchteling Sam: 'Afgezien van de positieve ervaringen met Houten hebben wij sinds ons vertrek uit Syrie ook al veel teleurstellingen doorstaan. We zijn wat gewend maar de meesten van ons kiezen ervoor om vanuit hoop naar de toekomst te kijken'.