woensdag, 17 februari 2016 07:59

Enquete over evenementen

Gemeente Houten onderzoekt momenteel wat inwoners vinden van de evenementen en heeft hiervoor een enquete uitgezet onder leden van het Burgerpanel Houten en buitengebieden.

De vragen gaan o.a. over het aanbod aan evenementen en hoe vaak deze worden bezocht. Ook over de locaties waar de evenementen worden gehouden en de spelregels die zouden moeten gelden om overlast te beperken. De reacties van  het Burgerpanel kunnen voor de gemeente aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of bestaand beleid aan te passen.

Ook meedoen en (gemiddeld vier keer per jaar) je mening geven over Houtense kwesties? Meld je dan aan als lid van het Burgerpanel via: https://houtenpanel.totta.nl/Signup.aspx