woensdag, 23 januari 2013 07:24

Tegenprestatie voor uitkering

HOUTEN - De gemeente Houten gaat mensen met een bijstandsuitkering om een tegenprestatie vragen in de vorm van onbetaald werk. Dit is het resultaat van een initiatiefvoorstel van VVD en CDA in de gemeenteraad.

De gemeente kende al wel de mogelijkheid van werken met behoud van uitkering om werkervaring op te doen.
Werken als tegenprestatie is nieuw en is er niet direct op gericht om mensen weer aan werk te helpen, maar op het nut voor de samenleving. De gemeente onderzoekt waar mensen kunnen worden ingezet. De gemeente denkt aan het vullen van de houders voor hondenpoepzakjes, banken schoonmaken, prullenbakken legen en zwerfafval opruimen. Maar ook aan klusjes in een buurthuis, spelletjes doen met bewoners van een zorginstelling of de conciërge assisteren op school. De uitkeringsgerechtigden mogen ook zelf met initiatieven komen.
Het plan kan op instemming rekenen van de gemeenteraad, die er 29 januari over stemt. In het voorbereidende rondetafelgesprek benadrukte Paul Soesbergen van de VVD dat de tegenprestatie niet vrijblijvend is maar verplicht moet zijn. Wethouder Kees van Dalen (CDA) antwoordde: “We kennen in Houten geen vrijblijvendheid, voor géén van de 330 bijstandsgerechtigden. kijken we naar wat mensen kunnen en wat bij de mensen past. Het is maatwerk. Iedereen moet naar vermogen meedoen.
Sinds een paar jaar werkt de afdeling Sociale Zaken met een ‘participatieladder’. mee wordt in beeld gebracht in hoeverre mensen deelnemen aan de maatschappij.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/januari/23/tegenprestatie_voor_uitkering