zondag, 14 augustus 2016 08:05

Huis van Hoop: Samenkomsten voor vluchtelingen

Een aantal kerken in Houten starten op 4 september a.s. met interkerkelijke samenkomsten op zondagen in Het Wereldhuis, Lupine-oord 4-6 in Houten, voor mensen uit andere culturen en zij die hier als vluchtelingen terecht gekomen zijn. De samenkomsten worden gehouden onder de naam Huis van Hoop. Er is ook een website onder die naam live www.huisvanhoop.eu.

De samenkomsten beginnen elke zondag om 11.00 uur met een gezamenlijke maaltijd waaraan men gratis kan deelnemen. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Na de maaltijd begint er om 12.00 uur een geloofsviering. Aan deze viering kan men deelnemen, maar het hoeft niet. In de geloofsviering wordt vanuit de bijbel gezocht naar woorden van hoop, troost en bemoediging.
De organisatoren roepen inwoners van Houten op om mensen uit de doelgroep op deze samenkomsten te wijzen.