vrijdag, 03 juli 2015 11:19

Groene keus 2016

Tijdens de activiteitenmarkt op 3 september heeft het DuurzaamheidsFonds Houten bezoekers van de markt gevraagd waaraan zij bij duurzaamheid aan denken: zuinig omgaan met spullen, proberen er langer mee doen en recycling waaronder hergebruik van plastic tassen.

Momenteel staat het DuurzaamheidsFonds Houten open voor twee soorten aanvragen; de Groene Keus 2016 voor initiatieven waarvoor van DFHouten een bijdrage van maximaal 10.000 euro wordt gevraagd en de Kleine Keus, initiatieven waarvoor initiatiefnemeers een bijdrage van maximaal 500 euro vragen.

Groene Keus 2016 

In 2016 wil DFHouten vooral initiatieven ondersteunen die een brede uitstraling (kunnen) hebben binnen de gemeente Houten. Initiatiefnemers met een innovatieve aanpak of techniek worden uitdrukkelijk uitgenodigd een plan in te dienen. Zeker als de focus ligt op grootschalige verduurzaming. Wij denken dan aan vernieuwende initiatieven waarin grote groepen burgers de mogelijkheid krijgen energie te besparen of zelf op te wekken, of initiatieven gericht op het minder gebruiken van grondstoffen. Bij alle ingezonden initiatieven wordt dit jaar gekeken of het geschikt is verder verspreid of breder ingezet te worden.

BELANGRIJKE DATA voor de Groene Keus 2016:

Hebt u een idee? Houd dan rekening met de onderstaande data.

  • September 2016: start Groene Keus 2016. Vanaf dit moment kunt u uw idee of plan indienen bij DFHouten. 
  • Tot 15 oktober: mogelijkheid tot voortoetsing van uw idee of plan. We kunnen u adviseren over uw project. Dit is niet verplicht, maar enkel ter verbetering van uw voorstel.
  • 31 oktober: deadline indienen van uw voorstel. Voorstellen die na deze datum worden ingediend zullen niet worden meegenomen in deze ronde.
  • Vanaf 14 november kan door de Houtense bevolking worden gestemd op de initiatieven. Deze stemming is onderdeel van de Groene Keus 2016. Via deze pagina kunt u vanaf 14 november de projecten vinden die in aanmerking kunnen komen voor steun van DFHouten en erop stemmen.
  • 25 november: bekendmaking van de winnaars van de GROENE KEUS 2016

 Voor de Groene Keus 2016 geldt er een aantal voorwaarden. Onder “wat kan ik doen” vindt u meer informatie voper de te volgen procedure.

De Kleine Keus

U kunt ook eenvoudig initiatieven indienen die een kleine financiële bijdrage nodig hebben. Heeft u maximaal €500 nodig om een aansprekend initiatief te starten gericht op verduurzaming en heeft het initiatief geen commercieel doel? Dan kunt u uw idee indienen bij DFHouten als Kleine Keus initiatief. De kleine keus is bedoeld voor kleinere duurzame initiatieven waarmee u de Houtense gemeenschap een dienst bewijst. Het gaat bijvoorbeeld over kleinschalige initiatieven van particulieren of verenigingen waarmee u Houtense burgers bewust maakt wat zij zelf kunnen doen aan energie- of waterbesparing, of hergebruik van materialen. Maar ook voor lesmateriaal of voor een spreker kunt u een bijdrage aanvragen. Voorwaarde voor Kleine Keus initiatieven is dat een gevraagde bijdrage minder is dan 500 euro. Voor Kleine Keus initiatieven wordt de inschrijving gesloten als het budget voor deze kleine projecten op is. De aanvragen voor de Kleine Keus worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Ook voor de Kleine Keus geldt een aantalvoorwaarden en onder "wat kan ik doen" vindt u meer over de procedure.