vrijdag, 01 februari 2013 07:15

Weg Houten Odijk wordt fietsveilig

De provincie Utrecht gaat nog dit jaar de N410 fietsvriendelijker maken. De smalle weg tussen Houten en Odijk wordt door veel automobilisten gebruikt als sluiproute richting de A12. Daarbij wordt vaak te hard gereden en door de aangebrachte versmallingen worden fietsers regelmatig de berm ingeduwd.

De provincie gaat nu het asfalt vernieuwen en de versmallingen worden vervangen door drempels. De Fietsersbond is tevreden over de ingrepen: ‘dit is een verbetering voor de fietser’.

Rood

Om de ruimte die de fietsers op de weg hebben extra te benadrukken, krijgen de fietspaden op de N410 ook een felle rode kleur.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/februari/01/weg_houten_odijk_wordt_fietsveilig