Toon items op tag: gemeente - OnsHouten

De komst van de nieuwe Omgevingswet (2021) biedt nieuwe kansen om goed na te denken over toekomst van de provincie Utrecht, bijvoorbeeld als het gaat om bereikbaarheid, woonlocaties, natuur en recreatie. Kansen die de provincie wil benutten. Een heldere omgevingsvisie, met evenwicht tussen alle onderwerpen, is daarvoor de basis.

Gepubliceerd in Oproepen

Op maandag 5 maart en woensdag 7 maart organiseert de gemeente Houten inloopavonden over afval scheiden. De inloopavond op 5 maart vindt plaats in het gemeentehuis (raadzaal) en de inloopavond op 7 maart vindt plaats in De Wiese in Schalkwijk.

Gepubliceerd in Bijeenkomsten

In de week van 29 januari start Kemp Schalkwijk met het rooien van dode en zieke bomen in de gemeente Houten. Bij slecht en extreem weer zijn deze bomen kwetsbaar en kunnen gevaar (losse takken) opleveren voor weggebruikers.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Woont u in 2040 nog in Houten? En uw kinderen? Is er een huis voor uw ouders die graag in Houten willen wonen? Waar is ruimte in onze gemeente om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen? Dit zijn thema’s waarover u kunt meedenken in het stadsgesprek op donderdag 8 februari.

Gepubliceerd in Bijeenkomsten

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. Dit gebeurt samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Zo willen we de verkeerssituatie op het eiland verbeteren en ontwikkelingen mogelijk maken. Alle plannen zijn in één oogopslag te zien in een infographic.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Het gemeentebestuur nodigt inwoners en relaties uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op maandag 8 januari 2018. De bijeenkomst is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Gepubliceerd in Bijeenkomsten

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit tracébesluit vastgesteld op 9 december 2017 (en bekendgemaakt in de Staatscourant van 19 december 2017).

Het Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen omvat de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen (het projectgebied).

Gepubliceerd in Gemeente nieuws

Wat vindt u prettig en bijzonder aan Houten? Bent u trots dat u in Houten woont? Hoe sterk voelt u zich verbonden? Wat weet u van de geschiedenis ervan? Welke zaken mogen van u vaker in de schijnwerpers staan? En hoe kunnen we dat het beste doen?

Gepubliceerd in Oproepen

Voor het tweede jaar op rij hebben de gemeente Houten, Viveste en de HuurdersAdviesRaad Houten (HAR) prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar leggen zij vast welke prestaties zij het volgende jaar willen leveren.

Gepubliceerd in Wonen

De Milieu Werkgroep Houten heeft op 30 november  de sleutel van fort Honswijk in De Lek gegooid. Er waren zo’n 20 mensen aanwezig. Lees het  verslag in ‘t Groentje. Hieronder de toespraak.

Gepubliceerd in Natuur
Pagina 2 van 21