Toon items op tag: gemeenteraad - OnsHouten

Vangnetuitkering 2016

In 2015 is een nieuw verdeelmodel voor het macrobudget Participatiewet in werking getreden. Dit verdeelmodel beoogt tot een betere verdeling van middelen over gemeenten te komen; de verdeling wordt gebaseerd op de kans dat een bepaald type huishouden gegeven de omstandigheden in de bijstand terecht komt.

Gepubliceerd in Politiek

Op vrijdag 2 september werd het reces afgesloten met een raadsexcursie. Veel raads- en commissieleden van de gemeente Houten werden op de fiets rondgeleid langs bijzondere plekken in de gemeente.

Gepubliceerd in Politiek

Op 6 september zijn er weer rondetafelgesprekken als voorbereiding op de aanstaande gemeenteraadsvergadering. Burgers en belangenbehartigers kunnen zo met de woordvoerders van de diverse fracties van gedachten wisselen over de onderwerpen in de aanstaande gemeenteraad.

Gepubliceerd in Politiek

Op 26 april vindt in de Raadzaal de gemeenteraadsvergadering plaats, waarbij het Burgerinitiatief (BiBiH) op de agenda staat van de Debatraad.

Gepubliceerd in Aankondigingen

Voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering was er een "verenigde vergadering" van de Kinderraad van Houten met de gemeenteraad. De kinderraad had thema's als pesten en vuurwerkveiligheid op de agenda gezet. Hierover hebben we bijna 3 kwartier met elkaar van gedachten gewisseld.

Gepubliceerd in Politiek

Het college van burgemeester en wethouders vindt de beschouwing en adviezen uit de ‘Evaluatie Windpark Houten’ van de Universiteit Utrecht zeer waardevol. Niet alleen als beschouwing van de bijzondere dynamiek en lange ontstaansgeschiedenis van het windpark, maar ook als document dat bijdraagt aan de vergroting van de kennis over het realiseren van windparken op land.

Gepubliceerd in Gemeente nieuws
Dinsdag 16 juni staan de volgende rondetafelgesprekken op het programma. 
Gepubliceerd in Politiek

"Waarom elke gemeente een krachtfabriek verdient". Met dit thema organiseert DKF op 1 oktober 2015 een werkconferentie voor betrokken burgers en (gemeentelijke) bestuurders, beleidsmakers, beïnvloeders en implementators.

Gepubliceerd in Cursussen en workshops

Wilt u weten hoe de gemeenteraad in Houten functioneert en of u als burger ook invloed kunt uitoefenen op een ander moment dan de gemeenteraadsverkiezingen? Kom dan op bezoek bij de raad.

Gepubliceerd in Oproepen

Op 13 mei jl. vond op het gemeentehuis de inwonersbijeenkomst plaats over “de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025”, de toekomstvisie waaraan vele (ruim 1200) Houtenaren op diverse bijeenkomsten hun bijdrage hebben geleverd.

Burgemeester Wouter de Jong presenteerde de toekomstvisie voor Houten. “Er is veel waardering voor Houten. Uitgangspunt van deze visie is dat het ook in de toekomst prettig moet zijn om in Houten te wonen, leven, werken en recreëren.”

Gepubliceerd in Eigen berichten
Pagina 2 van 3