maandag, 13 maart 2017 16:45

Andere manier afval inzamelen

Houten gaat huishoudelijk afval bij laagbouwwoningen op een andere manier inzamelen. Dat is goed voor het milieu en voor de portemonnee van álle inwoners. De nieuwe manier van inzamelen leidt tot een veel betere afvalscheiding.

Dat blijkt uit ervaringen in andere steden en uit een proef die in Houten is gedaan.

Door het nieuwe inzamelen wordt veel meer afval gerecycled. Met als gevolg dat er 60% minder restafval hoeft te worden verbrand. Dat betekent minder CO2-uitstoot én minder verbrandingskosten. Die besparing krijgen inwoners terug in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing. Dit kan oplopen tot ruim elf euro per huishouden.

Kliko voor PMD-afval

Voor het nieuwe inzamelen krijgen huishoudens een extra kliko aangeboden voor PMD-afval (plastic/metaal/blik/drinkpakken). Het gebruik van de kliko is niet verplicht. U kunt ook, als u dat wilt, uw PMD-afval in de bekende plastic zakken blijven aanbieden.

Aanrechtbakje

Tegelijk met de PMD-kliko krijgen huishoudens een aanrechtbakje aangeboden met composteerbare zakjes. Hiermee kun je makkelijker etensresten scheiden. Die kunnen met zakje en al in de GFT-kliko. Het gebruik van het bakje en de zakjes is niet verplicht.

Grijze kliko

Bij het nieuwe inzamelen wordt de grijze kliko met restafval voortaan één keer in de vier weken geleegd. De ervaring in andere steden en bij onze proef leert dat dat meer dan genoeg is. Door het veel betere scheiden van alle afval heeft het gemiddelde huishouden bij het nieuwe inzamelen voldoende aan een kleine grijze kliko. Bij één keer in de vier weken legen, raakt die maar voor tweederde gevuld.

Landelijke doelstelling

In 2016 werd in de gemeente Houten 63% van het huishoudelijk afval gescheiden. Wij verwachten dat dit met het nieuwe inzamelen groeit naar 80% in 2020. Dat is ruimschoots boven de landelijke doelstelling van 75% in 2020.

Informatiebrief

Bewoners van woningen in Houten waar het afval met kliko’s wordt ingezameld, krijgen vóór de zomer een brief met algemene informatie over het nieuwe inzamelen. Na de zomervakantie volgt een tweede brief. Die gaat over de bezorging en het gebruik van de nieuwe kliko en het aanrechtbakje.

Zie voor meer informatie over de proef met het nieuwe inzamelen in Houten www.houten.nl/OnderzoekAfval